Vesmírní dobrodruzi

Informace pro rodiče

Tábor je určen pro děti od 8 do 16 let. Kromě běžného táborového programu (sportovní soutěže, koupání, hry...) se děti mohou těšit na výlety a každodenní výuku na počítači - programování, robotika apod.

Základní informace

Téma: Vesmírní dobrodruzi
Termín: út 30. 6. 2020 - so 11. 7. 2020
Sraz: Sraz účastníků tábora je přímo v RŠS Loutí v úterý 30. 6. 2020 od 14 h do 17 h
Odjezd: Děti si vyzvedněte v sobotu 11. 7. 2020 od 14 h do 17 h

Doprava účastníků tábora je individuální a není zahrnuta v ceně.

Platební informace

Cena: 5.690,- Kč
Záloha: Zálohu 1.500,- Kč je nutné zaplatit do 7 dnů od potvrzení přihlášky
Doplatek: Zbývající částku je nutné doplatit do 31. 5. 2020

Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzovacím e-mailu přihlášky.

Cena zahrnuje stravování 5x denně, pitný režim, ubytování, výlety, péče o děti je zajištěna zkušenými vedoucími.

Kontaktní informace

Adresa tábora: RŠS Loutí, Loutí u Nové Rabyně
252 08 Slapy nad Vltavou
Hlavní vedoucí: Ing. David Kocík
736 207 200
david.kocik@tib.cz

Pořádající organizace

TIB, z.s.
739 659 720
tabor@tib.cz

IČ 26673266
www.tib.cz

Povinné dokumenty

Při příjezdu odevzdejte v obálce:

Bez těchto náležitostí nemůže dítě na tábor nastoupit!

Pokud se změní některé skutečnosti od doby podání přihlášky (telefon, bydliště, zdravotní stav dítěte, užívání léků…), napište nám to prosím a přiložte k ostatním dokladům.

Stornopoplatky

Při odhlášení dítěte z tábora (platí i v případě nemoci):

Více než 3 týdny před zahájením tábora 20% z ceny tábora
Do 3 týdnů 30% z ceny tábora
Do 2 týdnů 50% z ceny tábora
Méně než 7 dnů 100% z ceny tábora

Osvobození od stornopoplatků: v případě zajištění odpovídajícího náhradníka

Sledujte nás na Facebooku
MŠMT Aktivní město